Pierwsze kroki w kierunku pozyskania tramwaju 102Na na zabytek

Maj 2013 r – przedstawiciele Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej rozpoczęli pertraktacje z Zarządem MPK na temat odnowienia pojazdu tramwajowego typ 102Na i przeznaczenia go na pojazd zabytkowy.