Historia wagonu 4ND1

18 sierpnia 2011 r. delegacja CKMKM udała się do Warszawy, gdzie na terenie Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów oczekiwał na odbiór wagon tramwajowy Konstal 4ND nr boczny (szczeciński) 384, który został pozyskany za sprawą wielomiesięcznych starań CKMKM jako uzupełnienie posiadanego w MPK w Częstochowie pojazdu motorowego Konstal 4N1 nr ewid 202.
Ekipa CKMKM po załadunku wagonu

Ekipa CKMKM po załadunku wagonu

Pochodzenie wagonu

Pojazd czynną służbę liniową skończył w MZK Szczecin w połowie lat 90. ubiegłego wieku, po czym został przewieziony do Warszawy staraniem stołecznego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Wraz z kilkoma innymi sprowadzonymi wówczas ze Szczecina wagonami serii N – z których część została odrestaurowana – był przechowywany w Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów przy ul. Obozowej na Woli (adres pocztowy: al. Prymasa Tysiąclecia 102). Egzemplarz nr 384 nie doczekał się renowacji i nie miał na to perspektyw. Aby zapobiec jego zniszczeniu podczas postoju pod chmurką i przy niedostatecznej ochronie – Dariusz Walczak, znany w Warszawie miłośnik tramwajów, wiedząc o poszukiwaniach wagonu doczepnego przez CKMKM, poinformował nas o szansach na pozyskanie przez Częstochowę tramwaju nr 384. Tę informację otrzymaliśmy także od członków KMKM w Warszawie. Natychmiast podjęliśmy rozmowy.

Starania o wagon
Były one prowadzone wielotorowo: w stolicy ze spółką Tramwaje Warszawskie (właściciel wagonu) oraz Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej z jej obecnym prezesem Robertem Człapińskim (klub pełni rolę kustosza zabytkowego taboru), zaś w Częstochowie – z Urzędem Miasta i MPK.

Z zawiłych przyczyn księgowych MPK nie przyjęło wagonu w darowiźnie – jak proponowały Tramwaje Warszawskie, ale zakupiło po cenie mniej więcej połowy ceny złomu. Bezpłatny transport (o wartości ok. 7. tys. zł !) został nam zaoferowany przez częstochowską firmę Kromiss-Bis i jej dyrektora ds. inwestycji (kiedyś wiceprezesa MPK) Arkadiusza Szerszenia.

Transport
Na 18 sierpnia przewidziano transport. Ustalono dokładna datę i godzinę odbioru pojazdu z bazy przy ul. Obozowej. O godzinie 7:00 rozpoczęto załadunek. Wagon z zaplecza został przepchnięty za pomocą wózka widłowego (brak sprzęgów uniemożliwił podpięcie tramwajowego holownika) po szynach na placu manewrowym na miejsce załadunku,

na którym ustawiono wcześniej dźwigniki (tzw. podnośniki śrubowe) do podlewarowania wagonu. Po uniesieniu pojazdu, pod jego podwozie podjechała lora podstawiona przez Kromiss-Bis.
Pojazd delikatnie opuszczono na platformę, na której oparto go na belach drewna (podkładach) zapewniających stabilne ułożenie wagonu na całkowicie płaskiej powierzchni.
Po dokładnym ustawieniu tramwaju na lorze, zabezpieczono ładunek za pomocą solidnych pasów. Aby podołać wymogom prawa co do wysokości transportu, z dachu czasowo usunięto nawietrzniki.
O godzinie 10:00, kiedy ustał zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych po centrum stolicy, wyruszono w drogę do Częstochowy.
Pojazd ekipy kierownictwa i dokumentalistów CKMKM przez całą drogę towarzyszył tramwajowi stanowiąc swoisty konwój.

Na bieżąco dozorowano stan pojazdu i lin zabezpieczających.

Powitanie w Częstochowie
O godzinie 14:50 konwój wjechał w ulicę Rakowską, gdzie wzdłuż nowej linii tramwajowej przejechał ulicami Jesienną, al.11 Listopada i Orkana, w wyniku czegoo konwojowany wagon był pierwszym tramwajem, który pojawił się na nowej linii.

O godzinie 15:00 przez bramę główną w biurowcu MPK w Częstochowie przejechał transport kończąc jednocześnie męczącą i emocjonującą podróż. Na miejscu oczekiwał potężny dźwig, który zestawił wagon na podłoże, z którego – zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Zarządy MPK i CKMKM – został nazajutrz przestawiony na szyny.
Tak zaczyna się nowy rozdział historii taborowej tego wagonu.
Film ze sprowadzenia wagonu – na stronie Gazety Wyborczej:

http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,84749,10140823,Pierwszy_tramwaj_przejechal_linia_na_Bleszno__WIDEO_.html

Przyszłość
Zgodnie z intencją dotychczasowych działań, wagon ma zostać odbudowany i połączony z posiadanym i odnowionym kilka lat wcześniej wagonem motorowym Konstal 4N1 o numerze ewidencyjnym MPK 202, z którym stanowić będzie historyczny dwuskład w charakterystycznych dla Częstochowy barwach z lat 70. XX w. w postaci jasnokremowego kremowego pudła przepasanego poziomą wstęgą w kolorze szlachetnej czerwieni na poziomie reflektora.

Aby móc podziwiać ów historyczny pociąg, konieczny jest remont wagonu. Wg oceny znawców pojazdu z CKMKM oraz MPK, stan techniczny tramwaju jest lepszy, niż odrestaurowanego wcześniej wagonu #202. Rama wózka i układ jezdny są w stanie dobrym. Renowacji wymaga powłoka blacharska oraz stolarka wewnętrzna. Prace te wymagają nakładów finansowych, których z naturalnych przyczyn ekonomicznych nie może w pełni ponieść MPK w Częstochowie. Należy znaleźć sponsora remontu.

Autorem fotografii jest Beniamin Wójcik

przedruk z:  http://komunikacja.czest.cz/?p=187#more-187